ŽELEZNIŠKI PROMET

alt
MONTAŽA CESTNIH PREHODOV
 • Montaža cestnih signalov
 • Montaža zaporniških pogonov
 • Montaža vklopnih in izklopnih točk
 • Montaža betonske hišice s temeljem
 • Montaža kontrolnih signalov zacestne prehodov
 • Kabliranje cestnih prehodov

MONTAŽA TK NAPRAV in GRETJE KRETNIC
 • Montaža peronskih ur
 • SOS stebrički • Ozvočenje postaj in postajališč
 • Montaža telefonskih omaric
 • Polaganje in spajanje progovnega kabla
 • Ozemljitev zunanjih naprav
 • Montaža grelcev na kretnice
 • Montaža omar gretja kretnic
 • Kabliranje električnega gretja kretnic - napajalni kabli
MONTAŽA ZUNANJIH SV NAPRAV
 • Montaža hidravličnih pogonov kretnic
 • Montaža tirnih magnetov 500, 1000 in 2000 Hz
 • Montaža ETRMS (eurobalize)
KABLIRANJE SV IN TK
 • Polaganje betonskih korit vseh tipov
 • Izdelava betonskih jaškov ABCD
 • Izdelava betonskih stojišč za telefonske omaric
 • Izdelava betonskih stojišč za signale

Referenčne fotografije

Zamenjava signalov APB

ŽELEZNIŠKI PROMET

Most na Soči

ŽELEZNIŠKI PROMET

Zamenjava korit

ŽELEZNIŠKI PROMET

Volčja draga

ŽELEZNIŠKI PROMET

Zamenjava signalov APB

ŽELEZNIŠKI PROMET
razvoj rešitve bplanet d.o.o.